BGtop

в-к РОДОВО ИМЕНИЕ | Начало

Какво е Родово Имение

РОДОВО ИМЕНИЕ - къща с двор с размерот 10 декара, частна собственост на семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща домашните и горските животни, по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните, тя им осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи радост и здраве, запазва любовта в семействата, и води до независимост отменящите се социални, религиозни и политически системи за поколения напред.

Възпитанието на децата в тази среда развив амаксимално заложбите и дарованията, за да израстнат мислещи и способни на щастие човеци.С всяка изминала година Родовото имение увеличава своята парична стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

Дано, дано

Ако до всяко добро същество
застане поне още едно,
ех, ще започне такъв живот,
че само си викам ‘Дано’.
ако към тия две същества
прибавиш и още две,
ти знаеш ли колко прави това?
най-малко хиляда и две.

Припев:

Дано, дано, дано, дано, дано, дано
до всяко добро същество застане поне още едно,
тогава, тогава, предвиждам такъв живот,
че само си викам ‘Дано’.
тогава престава да те е страх
И от страха те е срам,
щом има някой с теб, с мен и с тях,
щом няма никой сам.
щом ти е трудно, не се колебай,
Не страдай току-така,
ела, приятел, и лапата дай,
аз щети дам ръка.

Припев(х2):

Дано, дано, дано, дано, дано, дано
до всяко добро същество застане поне още едно,
тогава, тогава, предвиждам такъв живот,
че само си викам ‘Дано, дано, дано’.

Вокал Богдана Карадочева
м.ар.Стефан Димитров,
текст Миряна Башева

ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА

Не питай за цената на мечтата-
бори се, литвай, падай и умирай!
Носи я винаги напред- в ръката,
възкръсвай: ставай, искай и намирай!
не я затваряй в себе си, в душата...
изправен дишай, никога не спирай,
мечтай за радостта, за красотата!
с възторг и трепет, с вяра в чудесата-
тя ражда и мира, и светлината,
с кръвта заплаща любовта и свободата.
НЕ ПИТАЙ ЗА ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА!

Автор: Людмил ЯНКОВ